Psychodynamische psychotherapie

Psychodynamische psychotherapie

Dit is een gesprekstherapie die gebaseerd is op de uitgangspunten van de psychoanalyse en daarmee inzicht geeft in uw persoonlijke ontwikkeling. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat innerlijke conflicten en kwetsbaarheden, die zich in de kindertijd en jeugd hebben gevormd, later tot het ontstaan van psychische en emotionele problemen kunnen leiden. Tijdens de therapie wordt geprobeerd de ontstaansgeschiedenis van de klachten inzichtelijk te maken. Gevoelens, gedachten, wensen en gedragingen worden samen met de therapeut gereflecteerd en bewuster waargenomen. Hierdoor ontstaat ruimte voor emotionele verwerking. In een goedlopende behandeling verminderen meestal niet alleen de klachten. Vaak ondervindt de cliënt ook andere positieve veranderingen. Dit kan zich uiten in een toegenomen gevoel van onafhankelijkheid en vrijheid, meer tevredenheid in relaties tot anderen, of in meer zelfvertrouwen bij het nemen van beslissingen. De gesprekken van 45 minuten vinden meestal één keer per week plaats.

Katathym-imaginatieve psychotherapie

Dit is een psychodynamische behandelvorm waarbij gebruik wordt gemaakt van inbeelding en dagdromen. Een sessie begint met een lichte ontspanningsoefening. Daarna wordt u gevraagd zich een concreet beeld voor te stellen (zoals een dier of landschap). Vanuit dit beeld help ik u een dagdroom te laten ontstaan. Tijdens deze begeleide dagdroom zullen automatisch andere beelden en symbolen opkomen die voor u misschien niet meteen inzichtelijk zijn, maar wel vaak met duidelijke en soms sterke emoties gepaard gaan. Tijdens deze dagdromen zorg ik ervoor dat u zich veilig blijft voelen en dat de uitgelokte emoties u niet teveel worden. Na afloop vraag ik u een beeld uit de dagdroom te tekenen. Creativiteit of tekenvaardigheid is hiervoor niet nodig. In een volgende sessie gaan we over de tekening in gesprek. Katathym-imaginatieve psychotherapie kan helpen om innerlijke conflicten, problemen en trauma´s beter te begrijpen en te verwerken. Deze therapievorm kan bijzonder geschikt zijn wanneer u moeite heeft met het onder woorden brengen van uw gevoelens en ervaringen.

Oriëntatiegesprek

Intake

Behandelplan

Therapie

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) kan helpen om van een traumatische of anderszins belastende ervaring te herstellen. EMDR is geen gesprekstherapie. Het is niet nodig om gedetailleerd over de belastende gebeurtenis te praten. EMDR activeert het zelfhelende vermogen van het brein waardoor soms in enkele zittingen de klachten duidelijk kunnen verminderen. Meer informatie over EMDR vindt u op deze website: www.emdr.nl

Coaching

Soms kunnen bepaalde omstandigheden tot twijfels en gevoelens van onzekerheid leiden. Dan kan het fijn zijn in gesprek te gaan met een persoon die met afstand naar de problematiek kijkt en kritisch met u meedenkt. Vaak gaat het om levensproblemen waarbij geen psychotherapie nodig is. Coaching kan bijdragen aan het verhelderen van bepaalde situaties en hulp bieden bij het nemen van beslissingen. Ook tijdens een coaching sessie werk ik vanuit een psychodynamische houding waarbij de focus op het hier en nu ligt. De coaching richt zich op een duidelijk afgebakend onderwerp of probleem. Dikwijls ontwikkelen zich in een of enkele sessies al nieuwe perspectieven die u in staat stellen om met meer zelfvertrouwen verder te gaan.

Neem vrijblijvend contact op