Contact opnemen

U kunt telefonisch of via het contactformulier een afspraak voor een oriëntatiegesprek maken. In dit gesprek zal ik u enige vragen stellen over de aard van uw problemen en over uw hulpvraag. Zelf krijgt u ook de ruimte om eventuele vragen te stellen. Dit oriëntatiegesprek is gratis en verplicht u tot niets. Als wij ons beiden na dit gesprek een samenwerking kunnen voorstellen, plan ik een intakegesprek in. Psychotherapie is niet altijd en niet op elk moment de meest geschikte behandelmethode. Wanneer ik tijdens het oriëntatiegesprek de indruk krijg dat de bestaande problemen beter anders behandeld kunnen worden, zal ik dit aangeven en de alternatieven met u bespreken. Ik ben maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar. Tijdens praktijkvakanties, feestdagen en in het weekeind ben ik niet bereikbaar. In geval van crisis kunt u dan contact opnemen met uw huisarts, de spoedeisende hulp of de crisislijn via het nummer 113. 

Intakegesprek

Het intakegesprek vindt plaats in de praktijk en duurt gemiddeld ongeveer een uur. We brengen uw levensloop, uw huidige situatie en uw klachten in kaart. Ook bespreken we samen wat uw doelen voor de therapie zijn. Na afloop zal ik een inschatting met betrekking tot de diagnose en de mogelijke behandelvormen geven. Zodra u instemt met de behandeling zal ik een behandelplan schrijven.

Behandelplan

In het behandelplan staat een samenvatting van uw problematiek en de hierbij gekozen behandelmethode. Ook de doelen waarop de behandeling zich richt staan omschreven. Het behandelplan dient als leidraad tijdens de therapie.

Wachttijden

Ik werk niet met een wachtlijst. Wanneer ik geen ruimte heb, kunt u contact met uw zorgverzekeraar opnemen en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake gestart is. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door de zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Hoewel ik er altijd naar streef om goede zorg te leveren, kan het zijn dat u niet tevreden bent met de behandeling. Klik hier voor de klachtenprocedure.

Neem vrijblijvend contact op